میراب

اطلاعات پایه

میراب

  • تولید کننده

شیر کنترل اتوماتیک, شیر ویفری, شیر آتش نشانی, شیر پروانه ای, شیر هوا

شهر غرب - خیابان گل افشان شمالی کوچه 14 شماره 9

http://www.mirabco.net

اطلاعات کارخانه

تهران - کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج - خیابان عاشری - بعد از چهارراه دوم - شرکت میراب